Dansk jernbane ordbog

Bogstavviser

En Bogstavviser er et display under et signal, der med et bogstav angiver en bestemt køreretning eller togvej fra signalet.