Dansk jernbane ordbog

Brummerledning

En Brummerledning er et kabel mellem køretøjer til signalering mellem togpersonalet.