Dansk jernbane ordbog

Brummersignal

Et Brummersignal er et signal, der udveksles gennem en brummerledning, f. eks. ved signalering af afgang fra togfører til lokofører.