Dansk jernbane ordbog

EMD

EMD er en lokomotivfabrik og EMD er en forkortelse for Electro Motive Division, som hørte under General Motors.