Dansk jernbane ordbog

EMU

EMU er en forkortelse for Electric Multiple Unit, som er betegnelsen for et elektrisk togsæt bestående af en række selvkørende personvogne som f.eks. Øresundstog litra ET.