Dansk jernbane ordbog

EVN

EVN er en forkortelse for European Vehicle Number, som er et unikt 12-cifret nummer for at kunne identificerer alle Europæiske jernbanekøretøjer.