Dansk jernbane ordbog

Farligt gods

Farligt gods er godt, der er optaget i Reglementet for international jernbanetransport af farligt gods (RID).