Dansk jernbane ordbog

Frispormærke

Frispormærke var frem til ca. år 2000 og er en Lille hvid/rød porcelæns-"klokke" (12 x 9 cm) anbragt på en træstolpe. Efter ca. år. 2000 Plast-klokke med samme udseende.

Frispormærket anbringes ved sporskifters hjertestykke-ende (et ved hvert spor eller et fælles midt mellem disse), for at tilkendegive det yderste punkt, hvilket et køretøjs puffer skal være indenfor, for ikke at komme i konflikt med en forbikørende vogn på det modsatte spor.