Dansk jernbane ordbog

perron

En perron er en forhøjning bygget langs med eller mellem jernbanespor for at lette indstigning til og udstigning fra jernbanevogne. I dagligtale bruges perroner om de perroner, som er beregnet til passagerer, men der findes også gods-, bagage- og rengøringsperroner.