Dansk jernbane ordbog

Hastighedstavle

Hastighedstavle er den tavle, der viser en tilladt hastighed ind eller ud af en station og er monteret på et hovedsignal.