Dansk jernbane ordbog

Kc

Kc er en forkortelse for Kørestrømscentral (fjernbane). Kc er der hvor strømforsyningen til fjernbanens køreledningssystem kan betjenes og overvåges.