Dansk jernbane ordbog

Kmp

Kmp er forkortelsen for en kommandopost. Kommandopost er der hvor den sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen på en station ledes.