Dansk jernbane ordbog

Læsseprofil

Læsseprofil er den højde- og breddebegrænsning som godsvogne skal holde sig indenfor, når de er læsset. Overskrides læsseprofilet skal transporten ske som usædvanlig transport (UT).