Dansk jernbane ordbog

Massegods

Massegods er gods som kan læsses og losses ved hjælp af tyngdekraft, f.eks. korn, kul, grus og skærver.