Dansk jernbane ordbog

MC-drift

MC-drift står for Manuel Centraldrift. MC-drift er en driftsform hvor fjernstyringslederen manuelt betjener stationen.