Dansk jernbane ordbog

Multipel kørsel

Multipel kørsel er når to eller flere trækkraftenheder er sammenkoblet til en samlet togfremføring og styret fra den ene af enhederne.