Dansk jernbane ordbog

Multipelkabel

Multipelkabel er et kabel som benyttes til overføring af styresignaler mellem multipelkoblede trækkraftenheder.