Dansk jernbane ordbog

Nedbrudt tog

Nedbrudt er et tog, hvor lokomotivføreren melder til stationsbestyreren, at toget ikke kan køre på grund af driftsproblemer.