Dansk jernbane ordbog

Slutsignalplade

Slutsignalplade er en plade som anbringes i slutsignalholderen på togets bageste vogn for at markere, at sidste vogn er med toget. Tidligere brugtes en slutsignalskive.