Dansk jernbane ordbog

Snerydningstog

Snerydningstog er et særtog med snerydningsmateriel i fronten.