Dansk jernbane ordbog

SODB

SODB er en forkortelse for Sikringsanlæggene Og Deres Betjening.