Dansk jernbane ordbog

SR

SR er en forkortelse for sikkerhedsreglement af 1975. Sikkerhedsreglement indeholder grundregler for sikkerhedstjenesten vedrørende signalgivning og procedurer til afvikling af togdriften.