Dansk jernbane ordbog

Standsningsmærke

Standsningsmærke er et mærke på standsningsstederne, der angiver standsningen ud fra togstørrelsen.