Dansk jernbane ordbog

Stykgods

Stykgods er en Større eller mindre forsendelser af gods, som afleveredes til jernbanepersonalet. Stykgods bliver af jernbanepersonalet læsset, aflæsset og udleveret på bestemmelsesstationen. Stykgods kan inddeles i fragt-, il- og ekspresstykgods efter forsendelseshastigheden det befordredes.

Stykgods befordredes med den hastighed, der nu éngang var fastsat som rimelig for den slags. Ilgods befordredes med en højere hastighed, hvis dette er muligt, eller gik forud for fragtgods, i tilfælde af f. eks. befordringsproblemer. Ekspresgods befordredes altid med første mulige forbindelse.