Dansk jernbane ordbog

Stykgodsvogn

Stykgodsvogn er som udgangspunkt en forsendelse af stykgods fra én station til en anden og indeholder mange afsenderes forsendelser til mange modtagere på ankomststationen. På mindre banestrækninger og privatbaner kunne stykgodsvognen også dække over en vogn, der havde mange stykgodsforsendelser med til og fra alle strækningens stationer, og blev læsset og aflæsset under togets ophold på banens stationer.