Dansk jernbane ordbog

TEN-pool

TEN-pool TEN er en forkortelse for Trans European Network og indeholdende baner, der indgår i det transeuropæiske jernbanenet. TEN-pool er en pulje af sovevogne der bruges på Trans European Network.