Dansk jernbane ordbog

Sidespor

Sidespor er et spor, der ikke er et hoved- eller togvejsspor.