Dansk jernbane ordbog

Trinbræt

Et trinbræt er en "lille" station uden betjening, der som oftest blot består af en billetautomat og en ventesal samt en eller flere perroner, eller historisk set godt kan være en simpel grusperron.