Dansk jernbane ordbog

Bystation

En bystation var oprindeligt en betegnelse for indleveringssted for banepakker og stykgods, men uden sporforbindelse. DSB har i København haft 15 bystationer fordelt på 22 indleveringssteder.