Dansk jernbane ordbog

Banegård

Betegnelsen banegård bruges kun om de allerstørste stationer, uden at der dog er nogen bestemt krav til størrelsen.
En banegård skiller sig typisk ud fra en station ved at ekspederes person- og godstrafik på hver sit sted på henholdsvis en person- og en godsbanegård.