Dansk jernbane ordbog

Togvejsspor

Togvejsspor er de spor på en station, hvorfra henholdsvis hvortil der kan stilles signal for ind-, ud- eller gennemkørsel.