Dansk jernbane ordbog

Metro

En metroen kører typisk under jorden – eller over jorden på for eksempel en høj dæmning hævet over gadeniveau, hvor den er totalt afskærmet fra den øvrige trafik. I København er Metroen kendetegnet ved at være førerløs og med korte tog, der kører i helt tætte intervaller. Hastigheden er maksimalt 80 km/t.