Dansk jernbane ordbog

Kongestoldrejeskive

En kongestolsdrejeskive anvendes til at vende et lokomotiv.

Der findes to hovedtyper drejeskiver: kongestolsdrejeskiven og charnierdrejeskiven.

Ved kongestolsdrejeskiver er dragerhøjden ved midten mindst det dobbelte af højden ved enderne, det giver fodflangen en tydelig hældning. Kongestolsdrejeskiver har altid størst dragerhøjde på midten da bøjningsmomentet der er størst. På charnierdrejeskiver er bøjningsmomentet på midten (i charnieret) nul.

Forskellen på en charnierdrejeskive og en kongestolsdrejeskive er, at på charnierdrejeskiven skal lokomotivet bare kunne være på broen, mens der på en kongestolsdrejeskive også skal være plads til at balancere lokomotivet, da et lokomotivets tyngdepunkt forrykkes i længderetningen afhængigt af det øjeblikkelige forråd af vand og kul samt vandstanden i kedlen.