Dansk jernbane ordbog

Charnierdrejeskive

En Charnierdrejeskive anvendes til at vende et lokomotiv.

Der findes to hovedtyper drejeskiver: kongestolsdrejeskiven og charnierdrejeskiven.

En charnierdrejeskive er leddelt (hængslet) på midten sådan at hver halvdel populært sagt belastes uafhængigt af den anden halvdel. Et
charnier kan ikke overføre bøjningsmomenter om charnierets akse. Charnier kommer af fransk = hængsel.

En charnierdrejeskive har en bevægelig, drejelig understøtning i midten og to løbehjul i begge ender. I modsætning til kongestolsdrejeskiven er alle løbehjul på en charnierdrejeskive belastet hele tiden.


Forskellen på en charnierdrejeskive og en kongestolsdrejeskive er, at på charnierdrejeskiven skal lokomotivet bare kunne være på broen, mens der på en kongestolsdrejeskive også skal være plads til at balancere lokomotivet, da et lokomotivets tyngdepunkt forrykkes i længderetningen afhængigt af det øjeblikkelige forråd af vand og kul samt vandstanden i kedlen.