Dansk jernbane ordbog

Tilbagemelding

Tilbagemelding er en meldinger mellem to nabostationer til sikring af togenes kørsel over den pågældende strækning.