Dansk jernbane ordbog

Afmelding

Afmelding er en meldinger mellem to nabostationer til sikring af togenes kørsel over den pågældende strækning.