Dansk jernbane ordbog

Afløbssporskifte

Afløbssporskifte er et sporskifte, der forhindrer et tog kører ind i en togvej. Afløbssporskifte fører ofte toget ud i en grusbunke hvis toget ikke når at standse inden.