Dansk jernbane ordbog

AK-drift

AK-drift betyder Automatisk Krydsningsdrift. AK-drift er en Driftsform for et fjernstyringsanlæg, der gør det muligt uden indgreb fra fjernstyringscentral, at lade togene afvikle krydsninger automatisk.