Dansk jernbane ordbog

Akselrækkefølge

Akselrækkefølge er bogstaverne i en akselrækkefølge, som angiver antallet af drivende aksler.

F.eks. betyder A én drivende aksel, B to drivende aksler, C tre aksler osv. Tal angiver antallet af løbende aksler (ikke trækkende aksler). 0 angiver at alle aksler i en gruppe er drevne aksler. Der bruges en bindestreg mellem akselgrupperne, F.eks. et lokomotiv med to trækkende bogier angives som: B0-B0.

Ved damplokomotiver med tender bruges et T for tenderen og et lokomotiv hvor akselrækkefølgen slutter med T4 - betyder at lokomotivet er med en 4-akslet tender.