Dansk jernbane ordbog

Akseltryk

Akseltryk er den vægt som et lokomotiv eller vogn trykker mod skinner på den enkelte aksel. Kan udregnes som vognvægt + læsset vægt divideret med antal aksler pr vogn.