Dansk jernbane ordbog

Vognladningsgods

Vognladningsgods er en ladning af gods (hel vognfuld) fra én afsender til én modtager, hvor hhv. afsender og modtager selv står for læsning og tømning af vognen dog evt. v.hj. af en læsse-/losseentreprenør, men uden jernbanens hjælp og ansvar for læsningen.