Dansk jernbane ordbog

Krydsningsstation

En krydsningsstation er en station på en strækning, hvor 2 tog i modsat retning kan passere hinanden. krydsningsstation etableres normalt på en enkeltsporet strækning og er vigtig for at togene kan krydse hinanden.