Dansk jernbane ordbog

Forspand

Forspand er to eller flere individuelt styrede trækkraftenheder sammenkoblet til én togfremføring.