Dansk jernbane ordbog

Fritrumsprofil

Fritrumsprofil er det område over og ved siden af sporet, hvori der ikke må befinde sig faste genstande. Det var førhen almindeligt at der på stationer med godsvogne var en fritrumsprofil-prøvestand, som godstoget kørte igennem for at sikre at fritrumsprofilen ikke blev kompromiteret.