Dansk jernbane ordbog

Blokafsnit

Blokafsnit eller linjeblokafsnit er den del af sporet, der ligger mellem to bloksignaler i samme køreretning.