Dansk jernbane ordbog

Bagharpning

Bagharpning er det overskudsmateriale, der sigtes fra i forbindelse med ballastoprensning. Bagharpning opsamles i bagharpningsvogne i et ballastoprensningstog.