Dansk jernbane ordbog

Bagharpningsvogne

Bagharpningsvogne bruges i et ballastoprensningstog, hvor bagharpning er det overskudsmateriale, der sigtes fra i forbindelse med ballastoprensning.