Dansk jernbane ordbog

Balise

Balise er det udstyr der er placeret ved sporet, som sender information fra ATC-systemet til det forbikørende tog om hastighed og signalforhold.