Dansk jernbane ordbog

Oprangering

Ved oprangering forstås den måde, som jernbanevogne er kombineret på i et tog. Rangering betegner processen med sammensætning af et tog, hvorimod oprangeringen er produktet af rangeringen, det færdige tog.