Dansk jernbane ordbog

Baneskråning

En baneskråning er en dæmningsskråning/påfyldningsskråning eller afgravningsskråning.